[Infographic] 10 nguyên tắc khi xây dựng một ý tưởng Startup

[Infographic] 10 nguyên tắc khi xây dựng một ý tưởng Startup
Ý tưởng khởi nghiệp có thể quyết định thành công của 1 startup. Ngay cả nhà kinh doanh tài ba nhất cũng có thể thất bại nếu bắt đầu với 1 ý tưởng tồi. Cùng xem những nguyên tắc khi xây dựng một ý tưởng Startup dưới đây để tăng cơ hội thành công của bạn.
infographic-10-nguyen-tac-khi-xa
Bài viết được đăng trong Infographic. Đánh dấu liên kết cố định.