[Infographic] 25 năm hợp tác thương mại Việt Nam-ASEAN

[Infographic] 25 năm hợp tác thương mại Việt Nam-ASEAN

Trong quan hệ hợp tác thương mại nội khối, ASEAN đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu trên thế giới của Việt Nam. Trong tất cả các khía cạnh cả về kinh tế, thương mại và đầu tư.

[Infographic] 25 năm hợp tác thương mại Việt Nam-ASEAN

Sau 25 năm kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN đã tăng lên nhanh chóng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như các nước thành viên của Hiệp hội.

Nguồn: vietnamplus.vn

Bài viết được đăng trong Infographic. Đánh dấu liên kết cố định.