[Infographic] 30 tỷ USD đầu tư công chờ được tiêu

30 tỷ USD đầu tư công chờ được tiêu

Khoản vốn đầu tư công mà các bộ ngành, địa phương phải giải ngân trong năm nay là 700.000 tỷ. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn loay hoay chưa thể giải ngân được.

Khoản vốn đầu tư công mà các bộ ngành, địa phương phải giải ngân trong năm nay là 700.000 tỷ (khoảng 30 tỷ USD). Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn loay hoay chưa thể giải ngân.

Nguồn: zingnews.vn

Bài viết được đăng trong Infographic. Đánh dấu liên kết cố định.