[Infographic] 9 lĩnh vực thành công nhất toàn cầu trong khối hợp tác xã

[Infographic] 9 lĩnh vực thành công nhất toàn cầu trong khối hợp tác xã

Báo cáo Khảo sát Kinh tế hợp tác xã của Liên minh HTX quốc tế (ICA) năm 2019 vừa được công bố cho thấy 300 HTX lớn nhất toàn cầu có tổng doanh thu đạt 2.034 tỷ USD. Trong đó, tại Bắc Mỹ có 100 HTX, Châu Âu có 159 HTX và Châu Á – Thái Bình Dương là 41 HTX. Khảo sát này được thực hiện với 1.049 HTX lớn nhất toàn cầu có doanh thu trên 100 triệu USD.

[Infographic] 9 lĩnh vực thành công nhất toàn cầu trong khối hợp tác xã

Nguồn: vnbusiness.vn

Bài viết được đăng trong Infographic. Đánh dấu liên kết cố định.