[Infographic] Con đường trở thành lãnh đạo của 12 doanh nhân tài năng trên thế giới

[Infographic] Con đường trở thành lãnh đạo của 12 doanh nhân tài năng trên thế giới

Chúng ta có thể không hiểu việc trị giá hàng tỷ đô la hay việc được tạp chí Fortune vinh danh là doanh nhân quyền lực nhất thế giới là như thế nào. Nhưng chắc chắn chúng ta có thể học hỏi để trở thành lãnh đạo của các doanh nhân. Dưới đây là Con đường trở thành lãnh đạo của 12 doanh nhân tài năng trên thế giới.

Nguồn: tapchitaichinh.vn

Bài viết được đăng trong Infographic. Đánh dấu liên kết cố định.