[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Sau hơn 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Khu vực kinh tế này ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở Việt Nam.

[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Bài viết được đăng trong Infographic. Đánh dấu liên kết cố định.