[Infographic] Những loại pháo hoa nào được đốt vào dịp Tết 2021?

Theo quyết định mới nhất của chính phủ Việt Nam, từ ngày 11-1-2021, người dân được phép đốt pháo hoa. Vậy cụ thể, những loại pháo hoa nào được đốt vào dịp Tết 2021? Mọi người nên nắm rõ để khỏi bị phạt oan nhé!

Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định số 36/2009 về quản lý, sử dụng pháo.

[Infographic] Những loại pháo hoa nào được đốt vào dịp Tết 2021?

Bài viết được đăng trong Infographic. Đánh dấu liên kết cố định.