[Infographic] Ngày lễ Valentine đã xuất hiện và phát triển như thế nào?

Ngày lễ tình nhân, là một ngày lễ chỉ toàn màu hồng của các cặp tình nhân. Nhưng, nguồn gốc của Valentine không chỉ toàn những điều lãng mạn. Vậy, ngày lễ Valentine đã xuất hiện và phát triển như thế nào?

Ban đầu, Valentine chỉ có ở Bắc Mỹ và châu Âu. Nhưng ngày nay, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều có ngày lễ này

các nguồn gốc valentine thú vị