Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gì? Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành. Đây là giấy tờ xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Đối tượng mua trái phiếu có thể là các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam. Hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trái phiếu được phát hành theo nhiều đợt. Cùng với hồ sơ tương ứng với từng loại điều kiện. Khi phát hành doanh nghiệp cần phải có kèm theo phương án phát hành có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. 

Nguyên tắc phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Khi phát hành trái phiếu các doanh nghiệp buộc phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định sau:

 • Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.
 • Doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư. Để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để tái cơ cấu các khoản nợ của doanh nghiệp. Mục đích phát hành phải được doanh nghiệp nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu. Và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gì

Hồ sơ cần thiết khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gì?

 • Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP
 • Tài liệu công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ tài chính.
 • Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu. 
 • Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán
 • Kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành

hồ sơ cần thiết khi phát hành trái phiếu

 • Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền.
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính. Tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động đối với doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật chuyên ngành

Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gì?

 1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành 
 2. Mục đích phát hành trái phiếu bao gồm các thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư. Và các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần bổ sung vốn, nguồn vốn được cơ cấu
 3. Các tài liệu chứng minh đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu quy định tại nghị định 153/2020/NĐ-CP. Riêng đối với điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định này, doanh nghiệp phải có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện này
 4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến chào bán. Đối với chào bán trái phiếu thành nhiều đợt phải dự kiến số lượng đợt chào bán. Khối lượng chào bán của từng đợt và thời điểm chào bán của từng đợt
 5. Phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi 
 6. Phương án thực hiện quyền của chứng quyền đối với trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền 
 7. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu
 8. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu
 9. Điều khoản về giao dịch trái phiếu theo quy định tại nghị định 153/2020/NĐ-CP
 10. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Tổng kết

Trên đây là những thông tin cung cấp để trả lời câu hỏi về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gì. Đồng thời cũng cho các nhà đầu tư thấy rằng, việc mua trái phiếu doanh nghiệp không đơn thuần là doanh nghiệp tự phát hành. Để có thể phát hành được trái phiếu, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố pháp lý. Và được chính phủ công nhận. Vì vậy đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp rất ít rủi ro mà lợi nhuận nhận về lại ổn định. Chính vì thế các nhà đầu tư hãy yên tâm với quyết định “xuống tiền” của mình nhé. 

Truy cập đường dẫn để xem thêm nhiều tin tức Doanh Nghiệp của group29khoinghiep bạn nhé!!!

Có thể bạn sẽ quan tâm: Có 500 triệu đầu tư gì an toàn – Nhanh sinh lời – Dễ hoàn vốn?

TÌM HIỂU NGAY