LỢI ÍCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP MANG LẠI 

Mua bán dễ dàng mọi lúc mọi nơi trên nền tảng giao dịch của VNDIRECT

Mua bán dễ dàng mọi lúc mọi nơi trên nền tảng giao dịch của VNDIRECT

Mua bán dễ dàng mọi lúc mọi nơi trên nền tảng giao dịch của VNDIRECT

GIAO DỊCH NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Tiết kiệm thời gian và giao dịch hoàn toàn trực tuyến chưa đến 10 phút để hoàn tất thủ tục. Hợp đồng sẽ được gửi đến địa chỉ của khách hàng.